Vatrogasne armature

Vatrogasne armature

Vatrogasne armature su elementi za crpljenje, prijenos i usmjeravanje vode. Shodno tome dijelimo ih na tri osnovne grupe: 

A) Vatrogasne armature za crpljenje vode na izvorištu:

 • usisne košare
 • hidrantski nastavci
 • mlazne pumpe
 • turbinske pumpe 

B) Vatrogasne armature za prijenos vode:

 • spojnice
 • prijelaznice
 • sabirnice
 • razdjelnice
 • međumješalice
 • ventili za ograničenje tlaka 

C) Vatrogasne armature za usmjeravanje vode:

 • mlaznice
 • ublaživači reakcije vodenog mlaza
 • monitori

Poboljšana pretraga