Vatrogasne cijevi

Vatrogasne cijevi

Vatrogasne cijevi ubrajaju se u najvažniju vatrogasnu opremu za gašenje požara. Po  namjeni cijevi se dijele u tlačne i usisne. Cijevi na  osnovu unutarnjeg pomjera kod obadvije vrste cijevi označavaju se velikim brojevima A=110 mm, B=75 mm, C=52 mm (rjeđe C=42 mm) i D=25 mm. 

Usisne cijevi otporne su na promjenu oblika i namijenjene su za  crpljenje vode pomoću centrifugalne (rotacijske) pumpe. Moraju biti zrakonepropusne i kod potlaka u cijevi ne smiju se deformirati. Usisne cijevi mogu biti proizvedene glatke ili rebraste.

Tlačne cijevi kada su prazne daju se savijati i motati, te služe za dobavu vode. Boja tlačnih cijevi je bijela ili crvena. Na vozilima se  prevoze dvostruko motane. 
Bitno je da se postavljaju bez uvijanja i naglih promjena smjera, ne preko oštrih bridova i žara požara. Za postavljanje preko ljestvi rabe se držači cijevi, a kada se postavljaju preko prometnica, štite ih cijevni mostići. Tlačne cijevi sastavljene su od kružno tkanog tekstilnog dijela s unutarnjom oblogom od gume ili plastike, a po posebnom zahtjevu imaju vanjsku oblogu. Unutarnja obloga smanjuje trenje u cijevi. Uz klasične vatrogasne tlačne cijevi rabe se i takozvane S-cijevi (promjera 28 i 32 mm) na vitlima za brzu navalu, te W-cijevi za zidne hidrante (promjera 25 i 26 mm). 


Poboljšana pretraga