Minimalni uvjeti za servis vatrogasnih aparata

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj: 92/2010), i pravilnika o vatrogasnim aparatima, članak 13. proizvođač odnosno njegov ovlašteni zastupnik dužan je obavljati nadzor nad serviserima koje je ovlastio za obavljanje poslova periodičkog servisa vatrogasnih aparata.

PROSTOR ZA RAD
1. Odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti 
2. Osiguran radni, skladišni i prijemni dio servisa 

MINIMALNA OPREMA
1. Alat opće namjene 
2. Kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom 
3. Moment ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje 
4. Vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata 
5. Pumpa za pretakanje CO₂ s opremom za punjenje aparata 
6. Pumpa, priključci i naprave za hidrauličko ispitivanje pojedinih tipova i vrsta aparata 
7. Naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila 
8. Uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom
9. Uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim pritiskom 
10. Vlagomjer 
11. Naprava za ispitivanje spojnih cijevi 

STRUČNE OSOBE ZA SERVISIRANJE
1. Stručna osoba sa valjanim stručnim ispitom državnog tijela 
2. Serviseri su dužni servis provoditi po propisanim uputama iz Uputstva za sevisiranje vatrogasnih aparata proizvođača  

POKRETNI SERVIS
1. Kombi vozilo s radnom visinom od 190 cm 
2. Izvod instalacije struje od 220 V 
3. Uređaj za punjenje aparata dušikom pod stalnim tlakom 
4. Radni stol sa škripcem i osnovnim alatom 
5. Moment ključ 
6. Kliješta za plombiranje 

REZERVNI DIJELOVI UPUTE ZA SERVIS
1. Zaliha rezervnih dijelova 
2. Upute za servis vatrogasnih aparata proizvođača